Vår affärsmodell bygger på att vi samarbetar nära med andra aktörer, detta då projekten ofta är relativt stora och delentreprenader är nödvändiga. Idag har vi ett antal samarbetspartners och är öppna för ett samarbete med flera.


Vi arbetar med ett antal olika sätta att dela och samarbeta inom givna ramar med lösningar som bestäms utifrån vad varje projekt kräver.


Vi ser en fördel i att producera större delar av projekten som platsgjutna vilket ger betydande fördelar både i form av smidighet och tidigareläggande av produktionsstarten.


Den bärande idén i EM Carlsson Bygg & Anläggning AB är att kombinera det mindre företagets flexibilitet och personkännedom med en ständig strävan att förbättras och utvecklas på alla betydande plan.


Copyright © EM Carlsson Bygg & Anläggning AB 2017